Osnovni podatki o podjetju

CGS plus d.o.o.

Naziv podjetja
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o.

Skrajšani naziv podjetja
CGS plus d.o.o.

Sedež podjetja
Brnčičeva ulica 13
1000 LJUBLJANA

Telefon
01-530-11-00

Faks
01-530-11-32

Delovni čas
Pon. - Čet. 8.00-16.00
Pet. 8.00-15.00

Internet naslovi
www.cgsplus.si
www.cgsplus.com
usa.cgsplus.com 
trgovina.cgsplus.si

e-naslov
info@cgsplus.si

Identifikacijska številka podjetja (smo davčni zavezanec)
SI66419492

Matična številka podjetja
1880128

Transakcijski račun podjetja
03107-1000159385 pri SKB banki d.d.